Nyírpazony

JÁRÁS

Nyíregyházi

VÁRMEGYE

Szabolcs-Szatmár-Bereg

POLGÁRMESTER

Dubay László

Adatszolgáltatás időpontja : 2023.06.28
JEGYZŐ

Dr. Dancs János

Adatszolgáltatás időpontja : 2023.06.28
TERÜLETE
TERÜLETE
(2022)

15 km²

-0,07% az előző évhez képest
ZÖLDTERÜLET
ZÖLDTERÜLET
(2017)

0 m²

-100% az előző évhez képest
LAKOSSÁG SZÁMA
LAKOSSÁG SZÁMA
(2024)

3 986 fő

1,48% az előző évhez képest
REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA – GFO'14
REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA – GFO'14
(2022)

816 db

4,35% az előző évhez képest
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE
(2022)

595 536 eFt

13,27% az előző évhez képest
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA
(2022)

830 556 eFt

3,91% az előző évhez képest
KÖZNEVELÉSBEN RÉSZTVEVŐK ÖSSZLÉTSZÁMA
KÖZNEVELÉSBEN RÉSZTVEVŐK ÖSSZLÉTSZÁMA
 

342 fő

Nem áll rendelkezésre adat
SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ GÉPJÁRMŰVEK SZÁMA
SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ GÉPJÁRMŰVEK SZÁMA
(2022)

1 768 db

2,97% az előző évhez képest
INTERNET-ELŐFIZETÉSEK SZÁMA
INTERNET-ELŐFIZETÉSEK SZÁMA
(2022)

1 176 db

14,40% az előző évhez képest
Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Belterület: A belterület közigazgatási fogalom. Valamely közigazgatási egység: város vagy falu területének azt a részét jelenti, amely jobbára tömör településű. Nagyságát hatósági döntés határozza meg. Az a föld számít belterületnek, amelyet az illetékes hatóság azzá nyilvánított.

Zöldterület: Gyűjtőfogalom, a település beépítésre nem szánt területeinek részben vagy egészben állandóan növényzettel fedett, más területfelhasználási egységhez nem tartozó közterülete, kivételesen közhasználat céljára átadott területe (így közparkok, közkertek). Zöldterület csak közterület lehet.

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Zöldterület: Gyűjtőfogalom, a település beépítésre nem szánt területeinek részben vagy egészben állandóan növényzettel fedett, más területfelhasználási egységhez nem tartozó közterülete, kivételesen közhasználat céljára átadott területe (így közparkok, közkertek). Zöldterület csak közterület lehet.

Állandó lakosság - állandó népesség: Az adott területen lakóhellyel rendelkező személyek száma. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

SZL - A Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszere. Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok hozzávetőleg a tárgyév 5. hónapjában állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: SZL: 2024.07.19. 05:54:10, T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Lakásállomány: A lakásállomány a hagyományos lakásstatisztikai feldolgozások egyik aggregált adata, amely tartalmilag a lakott lakások, a nem lakott lakások, valamint a lakott üdülők összessége. (Forrás: KSH)

Szoba: Közvetlen, természetes megvilágítással és szellőzéssel (ajtóval, ablakkal) rendelkező, legalább 4 m2 alapterületű, alvás vagy nappali tartózkodás céljára szolgáló helyiség (háló-, gyermekszoba, ebédlő stb.). A szobák számába az ablakkal is rendelkező hall, étkező, valamint a rendelőnek, váróhelyiségnek, irodának stb. használt szobajellegű helyiségek is beletartoznak. (A csupán egyetlen helyiségből álló lakott egyéb lakóegységek egyetlen helyiségét a mikrocenzusi összeírás szobaként vette számba akkor is, ha nem felelt meg az előbbiekben felsoroltaknak.) A szobák száma szerinti csoportosítás - függetlenül az egyes szobák nagyságától (alapterületétől) - a lakóegység összes szobáinak együttes száma alapján történt. Így például az egy lakószobából (12 m2-es vagy nagyobb) és két félszobából (12 m2-nél kisebb) álló lakás háromszobás. A négy vagy több szobával rendelkező lakóegységeket a 4-x szobás kategória összesítve tartalmazza. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Lakás: A lakó- és mellékhelyiségek, valamint egyéb helyiségek együttese, amelyek lehetővé teszik a pihenést és az otthoni tevékenységek folytatását, a főzést és az étkezést, a tisztálkodást, a mosást, az illemhelyhasználatot, valamint az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását. A lakásnak rendelkeznie kell legalább egy, 17 négyzetmétert meghaladó hasznos alapterületű lakószobával, és fűthetőnek kell lennie. (Forrás: OTÉK)

Épített lakás, üdülő: A használatbavételi engedélyt kapott lakás, illetve üdülő. (Forrás: KSH)

Üdülőegység: Az üdülőépületben létesített, üdülésre, nyaralásra, pihenésre szolgáló lakó- és mellékhelyiségek, valamint egyéb helyiségek együttese. (Forrás: KSH)

Lakóépület: Olyan építmény, amelynek legalább 50%-át lakás céljára használják. Amennyiben a hasznos alapterület kevesebb, mint 50%-át használják lakás céljára, az épület rendeltetésének megfelelően a nem lakóépületek közé tartozik. (Forrás: Építményjegyzék (Eurostat)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Játszótér, tornapálya, pihenőhely: Meghatározott célra használható közhasználatú zöldterület

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Játszótér, tornapálya, pihenőhely: Meghatározott célra használható közhasználatú zöldterület

Zöldterület: Gyűjtőfogalom, a település beépítésre nem szánt területeinek részben vagy egészben állandóan növényzettel fedett, más területfelhasználási egységhez nem tartozó közterülete, kivételesen közhasználat céljára átadott területe (így közparkok, közkertek, játszóterek). Zöldterület csak közterület lehet.

Állandó lakosság - állandó népesség: Az adott területen lakóhellyel rendelkező személyek száma. (Forrás: KSH)

Település: A közigazgatási rendszer területi és szervezeti (igazgatási) alapegysége, így a főváros, a fővárosi kerülete, a megyei jogú város, a város, a nagyközség és a község. A település kifejezést azonos értelemben használjuk a helység fogalmával. Magyarországon az Eurostat által alkalmazott Local Administrative Units (helyi közigazgatási egységek) szerint a LAU 2 szintjének megfelelő közigazgatási egység. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

SZL- A Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszere. Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok hozzávetőleg a tárgyév 5. hónapjában állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: SZL: 2024.07.19. 05:54:10, T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Személygépjármű: Személyek szállítására szolgáló közúti gépjármű, és az ülőhelyek száma (a vezetővel együtt) nem több kilencnél. A személygépjármű fogalmába tartoznak a mopedautók (vezetésükhöz nem kell külön vezetői engedély), a taxik és a bérautók, feltéve, hogy tíznél kevesebb ülőhellyel rendelkeznek. E kategóriába tartozhatnak a raktérrel rendelkező személygépkocsik is. (Forrás: KSH)

Üzemanyag: A tárgyi eszközök (gépek, műszaki berendezések, felszerelések, járművek) üzemeltetéséhez, működéséhez szükséges anyagok, pl. az elektromos áram, gőz, gáz, víz, továbbá a kenő- és tisztítóanyagok. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Lakásállomány: A lakásállomány a hagyományos lakásstatisztikai feldolgozások egyik aggregált adata, amely tartalmilag a lakott lakások, a nem lakott lakások, valamint a lakott üdülők összessége. (Forrás: KSH)

Lakónépesség: Az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

SZL- A Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszere. Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok hozzávetőleg a tárgyév 5. hónapjában állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: SZL: 2024.07.19. 05:54:10, T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Élveszületés: A magzat világrajövetele,amennyiben az az életnek valamilyen jelét (mint légzés vagy szívműködés, illetőleg köldökzsinór-pulzáció) adja, tekintet nélkül arra, hogy mennyi ideig volt az anya méhében és mennyi ideig élt. (Forrás: KSH)

Halálozás: Az élet minden jelének végleges elmúlása az élveszületés megtörténte után bármikor, azaz az életműködésnek a születés utáni megszűnése, a feléledés képessége nélkül. (Forrás: KSH)

Házasság: A hivatalosan eljáró anyakönyvvezető előtt - két tanú jelenlétében - kötött házasság (Forrás: KSH)

Válás: Jogerőre emelkedett bírói ítélettel felbontott vagy érvénytelenített házasság. Jogerőre az a házasságot felbontó vagy érvénytelenítő ítélet emelkedett, amely ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Vándorlás: Olyan lakóhely-változtatást jelöl, amely a településhatár átlépésével jár. Magyarországon a lakosságnak a lakóhelyként bejelentett (állandó) lakcíme mellett tartózkodási helyként bejelentett (ideiglenes) lakcíme is lehet. A lakóhelyi be-, illetve kijelentkezéseket az önkormányzati be-, illetve kijelentő lapokon kell / kellene regisztrálni.

Belföldi vándorlás: Az országhatárokon belül történő, az adott település közigazgatási határán átívelő lakásváltoztatás.

Állandó vándorlás: Az az országon belüli lakóhely-változtatás, amikor a vándorló állandó lakóhelyét elhagyva más településen levő lakást jelöl meg állandó lakóhelyéül. A közzétett adatok esetében a korábbi lakóhely az "elvándorlás", míg az új lakóhely az "odavándorlás"-jelenti. (Forrás: KSH)

Ideiglenes vándorlás: Az a településhatárt átlépő lakásváltoztatás, amikor a vándorló állandó lakóhelyét fenntartja és új lakását ideiglenes tartózkodási helynek jelöli meg, vagy egyik tartózkodási helyről másik tartózkodási helyre költözik. A közzétett adatok esetében a korábbi lakcímet az "elvándorlás", míg az új lakcímet az "odavándorlás" jelenti. (forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők: Azok az ellátottak, akik a Magyar Államkincstár által folyósított ellátásban részesülnek. (Forrás: KSH)

Öregségi nyugdíj: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó nyugellátás. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők: Azok az ellátottak, akik a Magyar Államkincstár által folyósított ellátásban részesülnek. (Forrás: KSH)

Öregségi nyugdíj: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó nyugellátás. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Lakónépesség: Az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma. (Forrás: KSH)

Korcsoport: Életkor szerinti csoportosítás az adatfelvétel eszmei időpontjáig betöltött életkor alapján történik. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
SZL- A Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszere. Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok hozzávetőleg a tárgyév 5. hónapjában állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: SZL: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Állandó lakosság - állandó népesség: Az adott területen lakóhellyel rendelkező személyek száma. (Forrás: KSH)

Korcsoport: Életkor szerinti csoportosítás az adatfelvétel eszmei időpontjáig betöltött életkor alapján történik. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
SZL- A Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszere. Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok hozzávetőleg a tárgyév 5. hónapjában állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: SZL: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Lakónépesség: Az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma. (Forrás: KSH)

Korcsoport: Életkor szerinti csoportosítás az adatfelvétel eszmei időpontjáig betöltött életkor alapján történik. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
SZL- A Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszere. Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok hozzávetőleg a tárgyév 5. hónapjában állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: SZL: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Állandó lakosság - állandó népesség: Az adott területen lakóhellyel rendelkező személyek száma. (Forrás: KSH)

Köznevelési intézmény: Önálló alapító okirattal rendelkező, köznevelési feladatokat ellátó oktatási célú szervezet. Köznevelési feladat többek között óvodai nevelés, általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai nevelés-oktatás lehet. A köznevelési intézmény egy igazgatási szervezetben több nevelési-oktatási feladatot is elláthat. (Forrás: KSH)

Gyermekkorú: Az a személy, aki az adatfelvétel eszmei időpontjában a betöltött életkor alapján a 0-14 éves korcsoportba tartozik. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
SZL- A Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszere. Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok hozzávetőleg a tárgyév 5. hónapjában állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: SZL: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Összes költségvetési bevétel: A helyi önkormányzatok a költségvetésük alapján gazdálkodnak, az alapján finanszírozzák a feladataik ellátását. A helyi önkormányzatok bevételei alapvetően három forrásból származnak: a helyi önkormányzat saját bevételeiből, és az önkormányzatoknak a központi alrendszerrel való kapcsolataiból származó forrásokból és bevételekből (átengedett központi bevételek, központi költségvetési támogatások, és egyéb bevételek), valamint más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből.

Összes költségvetési kiadás: Tarlamazza az önkormányzat és az önkormányzati intézmények működési kiadásait, a dologi kiadásokat (rezsiköltség) és a személyi jellegű kiadásokat (munkabér és járulékai, közterhei), a tartalékait, a fejlesztések, beruházások, felújítások költségeit.

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Állandó lakosság - állandó népesség: Az adott területen lakóhellyel rendelkező személyek száma. (Forrás: KSH)

Összes költségvetési bevétel: A helyi önkormányzatok a költségvetésük alapján gazdálkodnak, az alapján finanszírozzák a feladataik ellátását. A helyi önkormányzatok bevételei alapvetően három forrásból származnak: a helyi önkormányzat saját bevételeiből, és az önkormányzatoknak a központi alrendszerrel való kapcsolataiból származó forrásokból és bevételekből (átengedett központi bevételek, központi költségvetési támogatások, és egyéb bevételek), valamint más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből.

Összes költségvetési kiadás: Tarlamazza az önkormányzat és az önkormányzati intézmények működési kiadásait, a dologi kiadásokat (rezsiköltség) és a személyi jellegű kiadásokat (munkabér és járulékai, közterhei), a tartalékait, a fejlesztések, beruházások, felújítások költségeit.

Közüzemi szolgáltatás: A közüzemi szolgáltatások köre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint: a villamosenergia-szolgáltatás, a gázszolgáltatás, a víz- és szennyvízszolgáltatás, a hulladékkezelési szolgáltatás, a köztisztasági szolgáltatás, valamint a közcélú távbeszélő-szolgáltatás.

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

SZL- A Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszere. Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok hozzávetőleg a tárgyév 5. hónapjában állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: SZL: 2024.07.19. 05:54:10, T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Államháztartás: A közfeladatok ellátásának egységes szervezeti, tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási szabályok szerint működő rendszere.

Összes költségvetési bevétel: A helyi önkormányzatok a költségvetésük alapján gazdálkodnak, az alapján finanszírozzák a feladataik ellátását. A helyi önkormányzatok bevételei alapvetően három forrásból származnak: a helyi önkormányzat saját bevételeiből, és az önkormányzatoknak a központi alrendszerrel való kapcsolataiból származó forrásokból és bevételekből (átengedett központi bevételek, központi költségvetési támogatások, és egyéb bevételek), valamint más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből.

Saját bevételek: Körét az önkormányzati törvény sorolja fel, fajtái: a helyi adók, saját tevékenységből, vállalkozásból, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel (nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj), átvett pénzeszközök, az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj, önkormányzat és intézményei sajátos bevételei.

Átengedett központi bevételek: Három típusa van, a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó %-a, a gépjárműadó %-a, a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és a végrehajtási költségből származó bevétel %-a.

Államháztatráson belülről érkező bevételek: Azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra oszthatók.

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Összes költségvetési kiadás: Tarlamazza az önkormányzat és az önkormányzati intézmények működési kiadásait, a dologi kiadásokat (rezsiköltség) és a személyi jellegű kiadásokat (munkabér és járulékai, közterhei), a tartalékait, a fejlesztések, beruházások, felújítások költségeit.

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Dologi kiadás: Azok a költségek, melyeket az önkormányzat a működésére költ. Gyakorlatilag minden olyan tétel, mai nem bérkiadás, béren kívüli juttatás, vagy járulék.

Közüzemi szolgáltatás: A közüzemi szolgáltatások köre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint: a villamosenergia-szolgáltatás, a gázszolgáltatás, a víz- és szennyvízszolgáltatás, a hulladékkezelési szolgáltatás, a köztisztasági szolgáltatás, valamint a közcélú távbeszélő-szolgáltatás.

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Állandó lakosság - állandó népesség: Az adott területen lakóhellyel rendelkező személyek száma. (Forrás: KSH)

Internet: Az összekapcsolt számítógépek világméretű, nyilvános hálózata, amelyen az adatok továbbítása internetprotokoll (IP) segítségével történik). (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

SZL- A Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszere. Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok hozzávetőleg a tárgyév 5. hónapjában állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: SZL: 2024.07.19. 05:54:10, T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Helyi adók: olyan adónemek, amelyek bevezetéséről a helyi önkormányzatok döntenek. Céljuk az önkormányzat önálló gazdálkodása feltételének megteremtése (pl: vagyoni típusú adók, kommunális jellegű adók -idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó).

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Állandó lakosság - állandó népesség: Az adott területen lakóhellyel rendelkező személyek száma. (Forrás: KSH)

Hulladék: Bármely, a jogszabály által meghatározott hulladékkategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. (Forrás: KSH)

Villamos energia: Vízerőművek, geotermikus erőművek, atom- és hőerőművek által termelt energia, kivéve a szivattyús csúcserőművel termeltet, amelyet a villamosság fűtőértékével mérnek (3,6 TJ/GWh). (Forrás: KSH)

Szolgáltatott víz mennyisége: Tartalmazza a lakosság, a mezőgazdasági, az ipari és egyéb fogyasztók (pl. intézmények) részére ivóvízvezetéken keresztül szolgáltatott víz mennyiségét az adott településen. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

SZL- A Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszere. Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok hozzávetőleg a tárgyév 5. hónapjában állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: SZL: 2024.07.19. 05:54:10, T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Hulladék: Bármely, a jogszabály által meghatározott hulladékkategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Villamos energia: Vízerőművek, geotermikus erőművek, atom- és hőerőművek által termelt energia, kivéve a szivattyús csúcserőművel termeltet, amelyet a villamosság fűtőértékével mérnek (3,6 TJ/GWh). (Forrás: KSH)

Háztartás: Olyan személyek összessége, akik - függetlenül a rokoni kapcsolatoktól - közös jövedelmi, illetve fogyasztói közösséget képeznek, folyamatos életviteli költségeiket részben vagy egészben közösen viselik. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Szolgáltatott víz mennyisége: Tartalmazza a lakosság, a mezőgazdasági, az ipari és egyéb fogyasztók (pl. intézmények) részére ivóvízvezetéken keresztül szolgáltatott víz mennyiségét az adott településen. (Forrás: KSH)

Lakás: A lakó- és mellékhelyiségek, valamint egyéb helyiségek együttese, amelyek lehetővé teszik a pihenést és az otthoni tevékenységek folytatását, a főzést és az étkezést, a tisztálkodást, a mosást, az illemhely használatot, valamint az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását. A lakásnak rendelkeznie kell legalább egy, 17 négyzetmétert meghaladó hasznos alapterületű lakószobával, és fűthetőnek kell lennie. (Forrás: OTÉK)

Közműves vízellátásba bekapcsolt lakás: Az a lakás, amelyben vagy a hozzátartozó telken legalább egy, elosztóvezetékbe kapcsolt kifolyócsap van. A kifolyócsap lehet a lakásban, a lakáson kívül a ház falán vagy a házhoz tartozó telek határán belül. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Állandó lakosság - állandó népesség: Az adott területen lakóhellyel rendelkező személyek száma. (Forrás: KSH)

Közkifolyók: A közterületen kiépített, ivóvízvezetékre kapcsolt, üzemben lévő vízkivételi helyek, amelyek a lakosság vízellátására szolgálnak. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

SZL- A Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszere. Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok hozzávetőleg a tárgyév 5. hónapjában állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: SZL: 2024.07.19. 05:54:10, T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Vezetékes gázt fogyasztó háztartás: Két kategóriából tevődik össze: 1. mérőórával rendelkező háztartások; 2. átalánydíjas fogyasztók – a társasházi, lakótelepi lakások és közös helyiségeik nem fűtési célú gázfelhasználása, amely mérése közös mérőóra alapján történik. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Távhő: Az a hőenergia, amelyet a távhőtermelő létesítményből hőhordozó közeg (gőz, melegített víz) alkalmazásával, távhővezeték-hálózaton keresztül, üzletszerű tevékenység keretében a felhasználási helyre eljuttatnak. (Forrás: KSH)

Melegvíz-ellátás: A hőértékesítésen belül használati melegvíz-célú hőként (vízfelmelegítésként) eladott hőmennyiség. (Forrás: KSH)

Lakás: A lakó- és mellékhelyiségek, valamint egyéb helyiségek együttese, amelyek lehetővé teszik a pihenést és az otthoni tevékenységek folytatását, a főzést és az étkezést, a tisztálkodást, a mosást, az illemhely használatot, valamint az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását. A lakásnak rendelkeznie kell legalább egy, 17 négyzetmétert meghaladó hasznos alapterületű lakószobával, és fűthetőnek kell lennie. (Forrás: OTÉK)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Szolgáltatott víz mennyisége: Tartalmazza a lakosság, a mezőgazdasági, az ipari és egyéb fogyasztók (pl. intézmények) részére ivóvízvezetéken keresztül szolgáltatott víz mennyiségét az adott településen. (Forrás: KSH)

Háztartás: Olyan személyek összessége, akik - függetlenül a rokoni kapcsolatoktól - közös jövedelmi, illetve fogyasztói közösséget képeznek, folyamatos életviteli költségeiket részben vagy egészben közösen viselik. (Forrás: KSH)

Közműves vízellátásba bekapcsolt lakás: Az a lakás, amelyben vagy a hozzátartozó telken legalább egy, elosztóvezetékbe kapcsolt kifolyócsap van. A kifolyócsap lehet a lakásban, a lakáson kívül a ház falán vagy a házhoz tartozó telek határán belül. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Állandó lakosság - állandó népesség: Az adott területen lakóhellyel rendelkező személyek száma. (Forrás: KSH)

Közterület: Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

Út: A gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület (közút).

Járda: Az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt - része.

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

SZL- A Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszere. Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok hozzávetőleg a tárgyév 5. hónapjában állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: SZL: 2024.07.19. 05:54:10, T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Közterület: Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

Út: A gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület (közút).

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Közterület: Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

Út: A gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület (közút).

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Járda: Az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt - része.

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Közúti baleset: Olyan, közforgalmú úton történő vagy ilyen útról eredő, váratlanul bekövetkező, nem szándékosan előidézett forgalmi esemény, amelyben legalább egy mozgó járműnek vagy igavonásra alkalmas állatnak szerepe van, és amely következtében anyagi kár keletkezik, vagy személyi sérülés, illetve haláleset történik.

Könnyű sérüléses a baleset: Ha annak következtében valaki könnyen megsérült, de haláleset illetve súlyos sérülés nem történt.

Súlyos sérüléses a baleset: Ha annak következtében valaki súlyosan megsérült, de haláleset nem történt. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Közúti baleset: Olyan, közforgalmú úton történő vagy ilyen útról eredő, váratlanul bekövetkező, nem szándékosan előidézett forgalmi esemény, amelyben legalább egy mozgó járműnek vagy igavonásra alkalmas állatnak szerepe van, és amely következtében anyagi kár keletkezik, vagy személyi sérülés, illetve haláleset történik.

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Háziorvos: A háziorvos személyes és folyamatos széles körű orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, keresőképtelenséget igazol. (4/2000. (II.25.) EüM rendelet alapján,ha a településen nem működik házi gyermekorvos, ott a gyermekeket is ellátja. A háziorvosi szolgálat működtetője lehet a település önkormányzata, önkormányzati feladatot ellátó egészségügyi intézmény, egészségügyi vállalkozó, magángyakorlatot folytató orvos. A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos köteles ellátni a hozzá bejelentkezett személyeken kívül a körzetében lakó, de más orvost választó biztosítottakat is, ha azok választott orvosukat felkeresni nem tudják (ambuláns betegek). (Forrás: KSH)

Házi gyermekorvos: A házi gyermekorvos a háziorvosi ellátást a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. Felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja. ( 4/2000 (II..25.) EüM rendelet). A területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvos köteles ellátni a hozzá bejelentkezett gyerekeken kívül a körzetében lakó, de más orvost választó biztosítottakat is, ha azok választott orvosukat felkeresni nem tudják. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

SZL- A Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszere. Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok hozzávetőleg a tárgyév 5. hónapjában állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: SZL: 2024.07.19. 05:54:10, T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Háziorvos: A háziorvos személyes és folyamatos széles körű orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, keresőképtelenséget igazol. (4/2000. (II.25.) EüM rendelet alapján,ha a településen nem működik házi gyermekorvos, ott a gyermekeket is ellátja. A háziorvosi szolgálat működtetője lehet a település önkormányzata, önkormányzati feladatot ellátó egészségügyi intézmény, egészségügyi vállalkozó, magángyakorlatot folytató orvos. A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos köteles ellátni a hozzá bejelentkezett személyeken kívül a körzetében lakó, de más orvost választó biztosítottakat is, ha azok választott orvosukat felkeresni nem tudják (ambuláns betegek). (Forrás: KSH)

Házi gyermekorvos: A házi gyermekorvos a háziorvosi ellátást a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. Felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja. (4/2000 (II..25.) EüM rendelet). A területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvos köteles ellátni a hozzá bejelentkezett gyerekeken kívül a körzetében lakó, de más orvost választó biztosítottakat is, ha azok választott orvosukat felkeresni nem tudják. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Háziorvos: A háziorvos személyes és folyamatos széles körű orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, keresőképtelenséget igazol. (4/2000. (II.25.) EüM rendelet alapján,ha a településen nem működik házi gyermekorvos, ott a gyermekeket is ellátja. A háziorvosi szolgálat működtetője lehet a település önkormányzata, önkormányzati feladatot ellátó egészségügyi intézmény, egészségügyi vállalkozó, magángyakorlatot folytató orvos. A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos köteles ellátni a hozzá bejelentkezett személyeken kívül a körzetében lakó, de más orvost választó biztosítottakat is, ha azok választott orvosukat felkeresni nem tudják (ambuláns betegek). (Forrás: KSH)

Házi gyermekorvos: A házi gyermekorvos a háziorvosi ellátást a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. Felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja. (4/2000 (II..25.) EüM rendelet). A területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvos köteles ellátni a hozzá bejelentkezett gyerekeken kívül a körzetében lakó, de más orvost választó biztosítottakat is, ha azok választott orvosukat felkeresni nem tudják. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Háziorvos: A háziorvos személyes és folyamatos széles körű orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, keresőképtelenséget igazol. (4/2000. (II.25.) EüM rendelet alapján,ha a településen nem működik házi gyermekorvos, ott a gyermekeket is ellátja. A háziorvosi szolgálat működtetője lehet a település önkormányzata, önkormányzati feladatot ellátó egészségügyi intézmény, egészségügyi vállalkozó, magángyakorlatot folytató orvos. A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos köteles ellátni a hozzá bejelentkezett személyeken kívül a körzetében lakó, de más orvost választó biztosítottakat is, ha azok választott orvosukat felkeresni nem tudják (ambuláns betegek). (Forrás: KSH)

Házi gyermekorvos: A házi gyermekorvos a háziorvosi ellátást a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. Felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja. (4/2000 (II..25.) EüM rendelet). A területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvos köteles ellátni a hozzá bejelentkezett gyerekeken kívül a körzetében lakó, de más orvost választó biztosítottakat is, ha azok választott orvosukat felkeresni nem tudják. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Házi gyermekorvos: A házi gyermekorvos a háziorvosi ellátást a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. Felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja. (4/2000 (II..25.) EüM rendelet). A területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvos köteles ellátni a hozzá bejelentkezett gyerekeken kívül a körzetében lakó, de más orvost választó biztosítottakat is, ha azok választott orvosukat felkeresni nem tudják. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Háziorvos: A háziorvos személyes és folyamatos széles körű orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, keresőképtelenséget igazol. (4/2000. (II.25.) EüM rendelet alapján,ha a településen nem működik házi gyermekorvos, ott a gyermekeket is ellátja. A háziorvosi szolgálat működtetője lehet a település önkormányzata, önkormányzati feladatot ellátó egészségügyi intézmény, egészségügyi vállalkozó, magángyakorlatot folytató orvos. A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos köteles ellátni a hozzá bejelentkezett személyeken kívül a körzetében lakó, de más orvost választó biztosítottakat is, ha azok választott orvosukat felkeresni nem tudják (ambuláns betegek). (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Gyógyszertár: Gyógyszerellátásra irányuló egészségügyi szolgáltató - más mellett gyógyszer-kiskereskedelmi - tevékenységet végző egészségügyi intézmény. A gyógyszertár közforgalmú: fiók-, intézeti és kézigyógyszertárként működhet. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Védőnő: Feladatai a következő területeket ölelik föl: nővédelem, a várandós és gyermekágyas anyák gondozása, a 0-18 éves oktatási intézménybe járó gyermekek gondozása és komplex családgondozás. Tevékenységének középpontjában az általa gondozott személyek, családok egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés áll. Védőnői munkát csak védőnői szakon szerzett főiskolai oklevéllel rendelkező személy végezhet. Szakmai tevékenységét elsősorban önállóan látja el, de rendszeresen kapcsolatot tart az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális ellátórendszer szakembereivel. Szoros személyes kapcsolatot tart gondozottaival, melynek során az egyéni szükségleteknek megfelelően egészségi, szociális, mentálhigiénés tanácsot nyújt. Ezen kívül szűrővizsgálatokat szervez, védőoltásokat készít elő, egészségnevelő és más közösségi programokat biztosít a gondozottak számára. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

SZL- A Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszere. Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok hozzávetőleg a tárgyév 5. hónapjában állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: SZL: 2024.07.19. 05:54:10, T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Házi segítségnyújtás: Olyan szociális alapszolgáltatás, melynek keretében gondoskodni kell azokról az időakorúakról, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, ill. azokról a fogyatékos személyekről, pszichiátriai betegekről, szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de amúgy képesek önmaguk ellátására. Ennek keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatokat, az önálló életvitel fenntartásában, a higiéniás körülmények megtartásában, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, elhárításában való közreműködést. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

SZL- A Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszere. Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok hozzávetőleg a tárgyév 5. hónapjában állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: SZL: 2024.07.19. 05:54:10, T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Veszélyeztetett kiskorú: Az a gyámhatóságnál nyilvántartott kiskorú, akinek a fejlődését környezeti, magatartásbeli, anyagi, egészségi okok akadályozzák. A törvény értelmében csak anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt a gyermeket nem szabad családjától elválasztani. (Forrás: KSH)

Védelembe vétel: Ha a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. A gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a települési önkormányzat jegyzője a gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki. A védelembe vétel nem érinti a szülő felügyeleti jogát. Amennyiben a tanköteles gyermek az oktatási intézmény kötelező tanórai foglalkozásait igazolatlanul elmulasztja, akkor ennek szankciójaként 2010. szeptemberétől az 50. igazolatlan tanóra után az illetékes jegyzőnek el kell rendelnie a gyermek védelembe vételét, majd fel kell függesztenie az iskoláztatási támogatás teljes összegének folyósítását. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

SZL- A Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszere. Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok hozzávetőleg a tárgyév 5. hónapjában állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: SZL: 2024.07.19. 05:54:10, T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 2006-tól a rendszeres gyermekvédelmi támogatás beépült az alanyi jogon járó családi pótlékba. A korábban ehhez kapcsolódó természetbeni juttatásokra (ingyenes étkezés, ingyentankönyv) való jogosultság megmaradt, az ellátás neve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre változott. A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, illetve az egy főre jutó vagyoni érték nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. A kedvezményre jogosultaknak évente két alkalommal fix összegű támogatást is folyósítanak, melyet 2012. október 1-jétől fogyasztásra készétel, ruházat és tanszer vásárlására fordítható Erzsébet-utalvány formájában kapnak a rászorulók.2013. április 1-jétől a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás beépült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Házi segítségnyújtás: Olyan szociális alapszolgáltatás, melynek keretében gondoskodni kell azokról az időakorúakról, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, ill. azokról a fogyatékos személyekről, pszichiátriai betegekről, szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de amúgy képesek önmaguk ellátására. Ennek keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatokat, az önálló életvitel fenntartásában, a higiéniás körülmények megtartásában, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, elhárításában való közreműködést. (Forrás: KSH)

Szociális étkeztetés: Olyan alapszolgáltatás, melynek keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 2006-tól a rendszeres gyermekvédelmi támogatás beépült az alanyi jogon járó családi pótlékba. A korábban ehhez kapcsolódó természetbeni juttatásokra (ingyenes étkezés, ingyentankönyv) való jogosultság megmaradt, az ellátás neve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre változott. A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, illetve az egy főre jutó vagyoni érték nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. A kedvezményre jogosultaknak évente két alkalommal fix összegű támogatást is folyósítanak, melyet 2012. október 1-jétől fogyasztásra készétel, ruházat és tanszer vásárlására fordítható Erzsébet-utalvány formájában kapnak a rászorulók.2013. április 1-jétől a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás beépült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Települési támogatás: 2015. március 1-jétől a települési önkormányzat képviselő-testülete a szociális törvény rendelkezései alapján nyújtott ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújthat. Települési támogatás nyújtható különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszerkiadások viseléséhez, illetve a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Idősek otthona: Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos szociális intézmény. Elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolására, gondozására szolgál, akiknek az egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Család- és gyermekjóléti szolgálat: A család- és gyermekjóléti szolgálatot minden települési önkormányzatnak kötelezően biztosítania kell a szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő vagy egyéb krízishelyzet megoldásához segítséget igénylő gyermekek, egyének, családok számára.

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Idősek nappal ellátása: Az ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Idős személyek részére kötelező a napi egyszeri melegétel szolgáltatása a nappali ellátásban.

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Gyermekkorú: Az a személy, aki az adatfelvétel eszmei időpontjában a betöltött életkor alapján a 0-14 éves korcsoportba tartozik. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Köznevelés: Magában foglalja az óvodai nevelést, az általános iskolai nevelést és oktatást, a szakiskolai, speciális szakiskolai, gimnáziumi szakközépiskolai oktatást, az alapfokú művészetoktatást, a kollégiumi nevelést, a fejlesztő nevelést és oktatást, a Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelést és oktatást. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Bölcsőde: A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható bölcsődében. A bölcsőde, az alapellátáson túl, szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével vagy más, gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat. A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével vagy más, gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Települési könyvtár: A települési könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, amelynek feladata a lakosság (a könyvtárat használó személyek) művelődési és tájékozódási igényeinek kielégítése. (Forrás: KSH)

Könyvtári állomány: A könyvtári állomány a könyvtár által tartós megőrzésre nyilvántartásba vett dokumentumok összessége. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Középfokú oktatási intézmény (gyűjtőfogalom): Szakiskola, speciális szakiskola, gimnázium és szakközépiskola együtt. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Általános iskola: Az általános iskola az általános műveltséget megalapozó, középfokú továbbtanulásra és a pályaválasztásra felkészítő nevelési-oktatási intézmény. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Óvoda: A gyermekek három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb hétéves korig nevelését és az iskolai életmódra felkészítését ellátó közoktatási intézmény. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Óvoda: A gyermekek három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb hétéves korig nevelését és az iskolai életmódra felkészítését ellátó közoktatási intézmény. (Forrás: KSH)

Gyógypedagógiai óvodai csoport: A mentálisan elmaradott, sajátos nevelési igényű gyermek számára.

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Bölcsőde: A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható bölcsődében. A bölcsőde, az alapellátáson túl, szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével vagy más, gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat. A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével vagy más, gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Minibölcsőde: 2017. január 1-jétől működő intézményi forma. A gyermekek napközbeni ellátását biztosítja, amely keretében - a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint - jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által akár több, a bölcsődéhez képest kisebb létszámú csoportban, valamint egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gondozást és nevelést. (Forrás: KSH)

Munkahelyi bölcsőde: 2017. január 1-jétől működő intézményi forma. Olyan, bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a foglalkoztató vagy a foglalkoztatóval kötött megállapodás alapján fenntartó biztosít, elsősorban a foglalkoztatónál keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei részére. (Forrás: KSH)

Családi bölcsőde: 2017. január 1-jétől működő intézményi forma. Olyan, bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a szolgáltatás nyújtója a saját otthonában, vagy máshol, egy e célra kialakított helyiségben biztosít. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Óvoda: A gyermekek három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb hétéves korig nevelését és az iskolai életmódra felkészítését ellátó közoktatási intézmény. (Forrás: KSH)

Hátrányos helyzetű (HH): Az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (RGYK) jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek vagy fiatal felnőtt, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, alacsony foglalkoztatottságú, vagy a gyermek elégtelen lakókörnyezetben, illetve lakáskörülmények között élő gyermek vagy fiatal felnőtt. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Hátrányos helyzetű (HH): Az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (RGYK) jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek vagy fiatal felnőtt, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, alacsony foglalkoztatottságú, vagy a gyermek elégtelen lakókörnyezetben, illetve lakáskörülmények között élő gyermek vagy fiatal felnőtt. (Forrás: KSH)

Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH): Az, aki esetében a HH-ként meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, továbbá a családjából kiemelt, szakellátást nyújtó intézményekben elhelyezett, nevelésbe vett gyermek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő, tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

SZL- A Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszere. Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok hozzávetőleg a tárgyév 5. hónapjában állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: SZL: 2024.07.19. 05:54:10, T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Vállalkozás: Olyan gazdasági egység, amelyik saját nevében, saját felelősségére üzletszerű tevékenységet folytat, a piaci szereplőktől tevékenységében és tulajdonában elkülönül, de a piac által azokkal kapcsolatban van, nyereség elérésére törekszik és ennek érdekében kockázatot vállal. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Magyarázat a diagramon látható adatokhoz (fogalmak, értelmezések):

Egyéni vállalkozás: A belföldi vagy külföldi természetes személy gazdasági tevékenysége, mely vállalkozói igazolványhoz kötött üzletszerű - ellenérték fejében, nyereség- és vagyonszerzés céljából, rendszeresen - folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenység. Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával, korlátlanul felel. Természetes személy csak egy egyéni vállalkozást alapíthat, és egyidejűleg nem lehet gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja. Az egyéni vállalkozó - kérelmére - a cégjegyzékbe egyéni cégként bejegyezhető. Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá vagy egyszemélyes részvénytársasággá alakulhat át. Az egyéni cég nem jogi személy. (Forrás: KSH)

Forrásrendszer:
T-STAR, BP-STAR - A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Településstatisztikai adatbázisrendszere (T-STAR), illetve a budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR). Az adattartalom éves frissítési gyakoriságú, a végleges adatok a tárgyévet követő hozzávetőleg másfél évvel később állnak elő és kerülnek átadásra az IKIR felé.

Legutolsó adatsor referenciadátuma: T-STAR, BP-STAR: 2024.07.19. 05:54:10

Adatszolgáltatás időpontja : 2023.06.28

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat

Tagja-e a település közös önkormányzati hivatalának
Nem
Hivatalos cím
4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.
E-mail cím
nyirpazony@nyirpazony.hu
Honlap cím
http://nyirpazony.hu
Központi telefonszám
+36 42 530030
Mellék
Képviselő testület létszáma
6
Adatszolgáltatás időpontja : 2023.06.28

Dubay László

Tisztség típusa
Polgármester (1)
Tisztség betöltés kezdete
2019.10.13
Email cím
polgarmester@nyirpazony.hu
Telefonszám (vezetékes)
+36 42 530030
Telefonszám (mobil)
+36 20 2611657


Adatszolgáltatás időpontja : 2023.06.28

Gál János

Tisztség típusa
Alpolgármester (1)
Tisztség betöltés kezdete
2019.10.21
Email cím
nyirpazony@nyirpazony.hu
Telefonszám (vezetékes)
+36 42 530030
Telefonszám (mobil)


Adatszolgáltatás időpontja : 2023.06.28

Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal

Típus
Polgármesteri hivatal (3)
Résztvevő települések
Nyírpazony
Székhely
Nyírpazony
Email
nyirpazony@nyirpazony.hu
Vezetékes telefon
+36 42 530030
Mellék
Mobil
Cím
4531 Nyírpazony, Arany János utca 14..


Adatszolgáltatás időpontja : 2023.06.28

Dr. Dancs János

Tisztség típusa
Jegyző (1)
Tisztség betöltés kezdete
2016.11.01
Email cím
jegyzo@nyirpazony.hu
Telefonszám (vezetékes)
Telefonszám (mobil)
+36 20 3468612


Nem áll rendelkezésre adat

Adatszolgáltatás időpontja : 2023.06.28

Szociális Bizottság

Település
Nyírpazony
Elnök neve
Hajzer Erzsébet
Létszám
3
Típusa
Kötelező


Pénzügyi Bizottság

Település
Nyírpazony
Elnök neve
Dr. Béres István
Létszám
3
Típusa
Kötelező


Nem áll rendelkezésre adat

Nem áll rendelkezésre adat

Adatszolgáltatás időpontja : 2023.06.28

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

Megalakulás időpontja
2006.03.06
Tagok száma
239
Elnök neve
Seszták Oszkár
Tisztség típus
Társulási tanács elnöke
Társulás tagjai
Kisrozvágy Község Önkormányzata, Penyige Község Önkormányzata, Biri Község Önkormányzata, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata, Újdombrád Község Önkormányzata, Nyírbátor Város Önkormányzata, Tiszacsermely Község Önkormányzata, Szabolcs Község Önkormányzata, Fehérgyarmat Város Önkormányzata, Géberjén Község Önkormányzata, Pátroha Községi Önkormányzat, Szakoly Község Önkormányzata, Fülpösdaróc Község Önkormányzata, Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat, Beregdaróc Község Önkormányzata, Újfehértó Város Önkormányzata, Petneháza Község Önkormányzata, Csenger Város Önkormányzat, Nyírtét Község Önkormányzata, Nyírmihálydi Község Önkormányzat, Zemplénagárd Községi Önkormányzat, Kisvarsány Község Önkormányzata, Paszab Község Önkormányzata, Geszteréd Község Önkormányzata, Mátyus Község Önkormányzata, Záhony Város Önkormányzata, Vasmegyer Község Önkormányzat, Zsurk Község Önkormányzata, Nagyszekeres Község Önkormányzata, Encsencs Község Önkormányzata, Tiszatelek Község Önkormányzata, Botpalád Község Önkormányzata, Demecser Város Önkormányzata, Jármi Község Önkormányzata, Kömörő Községi Önkormányzat, Vámosatya Község Önkormányzata, Magosliget Község Önkormányzata, Komlódtótfalu Község Önkormányzata, Garbolc Község Önkormányzata, Beszterec Község Önkormányzata, Tiszakarád Község Önkormányzata, Kisléta Község Önkormányzata, Tunyogmatolcs Község Önkormányzata, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, Nyírlugos Város Önkormányzata, Nagyecsed Város Önkormányzata, Ófehértó Község Önkormányzata, Nyírparasznya Község Önkormányzata, Jéke Község Önkormányzata, Kölcse Nagyközség Önkormányzata, Lövőpetri Község Önkormányzata, Szamossályi Község Önkormányzata, Fábiánháza Község Önkormányzata, Gyügye Község Önkormányzata, Tiszabezdéd Község Önkormányzata, Sonkád Községi Önkormányzat, Csaholc Község Önkormányzata, Semjén Község Önkormányzata, Terem Község Önkormányzata, Nyírgyulaj Község Önkormányzata, Gyulaháza Község Önkormányzata, Tiszadada Község Önkormányzata, Őr Község Önkormányzata, Császló Község Önkormányzata, Nyírmada Város Önkormányzata, Tyukod Nagyközség Önkormányzat, Pap Község Önkormányzata, Fülesd Községi Önkormányzat, Mánd Község Önkormányzata, Aranyosapáti Község Önkormányzata, Kántorjánosi Község Önkormányzata, Kérsemjén Községi Önkormányzat, Mátészalka Város Önkormányzata, Tivadar Község Önkormányzata, Magy Község Önkormányzata, Nyírmeggyes Község Önkormányzat, Barabás Község Önkormányzata, Tiszaszentmárton Község Önkormányzata, Laskod Község Önkormányzata, Nyírjákó Község Önkormányzata, Szamosangyalos Község Önkormányzata, Hermánszeg Község Önkormányzata, Gelénes Község Önkormányzata, Döge Község Önkormányzata, Nemesborzova Község Önkormányzata, Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata, Gulács Község Önkormányzata, Tiszabercel Község Önkormányzata, Nyírkércs Község Önkormányzata, Buj Község Önkormányzata, Nyírvasvári Község Önkormányzata, Nyíribrony Község Önkormányzata, Kisvárda Város Önkormányzata, Jánkmajtis Község Önkormányzata, Lónya Község Önkormányzata, Tiszavasvári Város Önkormányzata, Gemzse Község Önkormányzata, Győröcske Község Önkormányzata, Gacsály Község Önkormányzata, Nyírlövő Község Önkormányzata, Mezőladány Község Önkormányzata, Piricse Község Önkormányzata, Túristvándi Község Önkormányzata, Csaroda Község Önkormányzata, Napkor Nagyközség Önkormányzata, Tornyospálca Község Önkormányzata, Tiszaszalka Község Önkormányzata, Darnó Község Önkormányzata, Nyírgelse Község Önkormányzata, Tiszavid Község Önkormányzata, Nábrád Községi Önkormányzat, Ilk Község Önkormányzata, Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat, Szatmárcseke Község Önkormányzata, Nagyrozvágy Község Önkormányzata, Csengerújfalu Község Önkormányzata, Milota Község Önkormányzata, Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata, Hodász Nagyközségi Önkormányzat, Tiszamogyorós Község Önkormányzata, Kálmánháza Község Önkormányzata, Nagyhalász Város Önkormányzata, Nyírkarász Községi Önkormányzat, Beregsurány Község Önkormányzata, Dámóc Község Önkormányzata, Tákos Község Önkormányzata, Tiszalök Város Önkormányzata, Kisnamény Község Önkormányzata, Papos Község Önkormányzata, Tiszakóród Község Önkormányzata, Benk Község Önkormányzata, Rápolt Község Önkormányzata, Zajta Község Önkormányzata, Tiszakerecseny Község Önkormányzata, Penészlek Község Önkormányzata, Tiszarád Község Önkormányzata, Rozsály Község Önkormányzata, Besenyőd Község Önkormányzata, Szorgalmatos Község Önkormányzata, Nyírbogát Város Önkormányzata, Bököny Község Önkormányzata, Tiszadob Nagyközség Önkormányzata, Cégénydányád Község Önkormányzata, Levelek Nagyközség Önkormányzata, Vámosoroszi Község Önkormányzata, Uszka Község Önkormányzata, Kékcse Község Önkormányzata, Olcsvaapáti Község Ökormányzata, Gyüre Község Önkormányzata, Ramocsaháza Község Önkormányzata, Kisszekeres Község Önkormányzata, Bátorliget Község Önkormányzata, Nagyvarsány Község Önkormányzata, Ura Község Önkormányzata, Mándok Város Önkormányzata, Méhtelek Község Önkormányzata, Szamosbecs Község Önkormányzata, Kocsord Község Önkormányzata, Csengersima Község Önkormányzata, Győrtelek Község Önkormányzata, Nagyhódos Község Önkormányzata, Baktalórántháza Város Önkormányzata, Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata, Kemecse Város Önkormányzat, Sényő Község Önkormányzata, Kék Község Önkormányzata, Túrricse Községi Önkormányzat, Vásárosnamény Város Önkormányzata, Márokpapi Község Önkormányzata, Nyírtelek Város Önkormányzata, Rakamaz Város Önkormányzata, Nagydobos Község Önkormányzata, Fényeslitke Község Önkormányzata, Székely Község Önkormányzata, Ricse Nagyközség Önkormányzata, Panyola Község Önkormányzata, Nyírkáta Község Önkormányzata, Pusztadobos Község Önkormányzata, Zsarolyán Község Önkormányzata, Rétközberencs Község Önkormányzata, Szabolcsbáka Község Önkormányzat, Lácacséke Község Önkormányzata, Tiszaadony Község Önkormányzata, Ömböly Község Önkormányzata, Szamosújlak Község Önkormányzata, Jánd Község Önkormányzata, Tisztaberek Község Önkormányzata, Gégény Község Önkormányzata, Kispalád Község Önkormányzata, Pócspetri Község Önkormányzata, Szabolcsveresmart Község Önkormányzata, Tiszacsécse Község Önkormányzata, Berkesz Község Önkormányzata, Kisar Község Önkormányzat, Kishódos Község Önkormányzata, Tiborszállás Község Önkormányzata, Nagykálló Város Önkormányzata, Pátyod Község Önkormányzata, Cigánd Város Önkormányzata, Rohod Község Önkormányzata, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Tiszaeszlár Község Önkormányzata, Szamostatárfalva Község Önkormányzata, Szamosszeg Község Önkormányzata, Anarcs Község Önkormányzata, Dombrád Város Önkormányzata, Eperjeske Község Önkormányzata, Máriapócs Város Önkormányzata, Nyírpilis Község Önkormányzata, Nyírcsaholy Község Önkormányzata, Ópályi Község Önkormányzata, Vállaj Község Önkormányzata, Komoró Község Önkormányzata, Nyírcsászári Község Önkormányzata, Nyírtura Község Önkormányzata, Szamoskér Község Önkormányzata, Újkenéz Község Önkormányzata, Tarpa Nagyközség Önkormányzata, Apagy Község Önkormányzat, Nagyar Községi Önkormányzat, Balsa Község Önkormányzata, Nyírtass Község Önkormányzata, Nyírderzs Község Önkormányzata, Ajak Város Önkormányzata, Érpatak Község Önkormányzata, Nagycserkesz Község Önkormányzata, Olcsva Község Önkormányzata, Mérk Nagyközség Önkormányzat, Vaja Város Önkormányzata, Balkány Város Önkormányzata, Ibrány Város Önkormányzata, Tiszabecs Nagyközség Önkormányzata, Csegöld Község Önkormányzata, Porcsalma Nagyközség Önkormányzata, Tiszanagyfalu Község Önkormányzata, Tiszakanyár Község Önkormányzat, Hetefejércse Község Önkormányzata, Révleányvár Község Önkormányzata, Timár Község Önkormányzata
Feladatok
383201 Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása,, 382102 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása,, 381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása,, 382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása, 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése., 382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, 1. önálló projekt(ek) közös kidolgozása a regionális szilárd hulladék kezelésének megoldására; 2. a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése; 3. a tagok kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a keletkező települési szilárd hulladékok kezelésére, elhelyezésére a Megyei Hulladékgazdálkodási Program megvalósulásával kialakított rendszert veszik igénybe a közösen kidolgozásra kerülő szerződési feltételek szerint, mindazon feladatok tekintetében, amelyre a kialakított rendszer kiterjed, 4. a tagok kötelezettségvállalása a Megyei Hulladékgazdálkodási Program megvalósítása érdekében történő kölcsönös együttműködésre, 5. a Megyei Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer – II. szakasz elnevezésű „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerek fejlesztése” KEOP 1.1.1. és „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” KEOP 2.3.0. program közös kidolgozása és végrehajtása; 6. a 3., 4. és 5. pontokra tekintettel a tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által a vonatkozó társulási tanácsi határozatban megszabott határidőn belül meghoznak minden olyan képviselő-testületi döntést, amelyek a jelen megállapodásban foglalt valamennyi, különösen de nem kizárólag a 3., 4. és 5. pont szerinti célok, feladatok megvalósításához szükségesek, beleértve a közszolgáltató személyének meghatározására vonatkozó rendeletalkotást is; a rendeletalkotás során a tagnak a Társulás vonatkozó határozatában foglaltakat érvényesítenie kell, ezen kötelezettség megszegése esetén a tag a Társulásból kizárható; 7. az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elvek betartása, a rendszer működésének aktív tevékenységgel történő szolgálata; 8. a nagytérségi rendszer szerepének megismerése, átgondolása és értékelése, a kialakított felelősségi rendszer elfogadása; 9. a projektek végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások betartása, különösen a közbeszerzési törvény, és a hatósági árszabályozás rendelkezéseire.
Cím
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.Település
Hozzáférési pont címe
Kiépítést támogató program
Vezetéknélküli hozzáférési pontok száma (db)
Nyírpazony
Hozzáférési pont címe adat nem elérhető.
Szupergyors Internet Program
1
Nyírpazony
Arany János utca 48
Digitális Jólét Program
2

Nem áll rendelkezésre adat